Education on Screen

II FILMI ANALÜÜS

Loetud tekstidele ja  Kultuuristuudio videoklipile toetudes analüüsivad õpilased, kuidas ja milliste kunstiliste võtetega on filmis “Kapten Volkonogovi põgenemine” edasi antud Nõukogude režiimi toimimismehhanisme.  Millisena on näidatud NKVD töötajat, millisena tsiviilelanikku? Milliseid rõivaid nad kannavad? Milline on nende eluviis ja milliste tegevuste kaudu on seda näidatud? Kuidas on kujutatud elu-, töö- ja avalikku ruumi? Kuidas neis käitutakse? Millistel elementidel on sümboolne tähendus? Analüüs teostatakse grupitööna (olenevalt klassi suurusest 4-5-liikmelised grupid) ja iga grupp käsitleb üht filmis kujutatud keskkonda:
  1. võim: NKVD ametiruumid ja ametnikud;
  2. elanikkond: nende elu- ja tööruumid;
  3. avalik, jagatud ruum: linnatänavad ja ühistransport.
Kolme keskkonda iseloomustavad kaadrid ja videoklipid on meeldetuletamiseks pildigaleriina antud. Soovi korral võivad õpilased kasutada ka teisi stseene ja sümboleid, mis neile on filmist meelde jäänud. Õpilaste ülesanne on siduda filmis kasutatud visuaalseid elemente loetud tekstides käsitletud teemadega. Analüüsi eesmärk on suunata filmis kasutatud visuaalseid elemente ja sümboleid märkama ja tõlgendama. Analüüsi võib teostada nii digitaalselt (nt platvormidel Miro või Figma) kui ka paberil (sel juhul soovitame õpetajal kausta kaadritega alla laadida ja välja printida).

2.1 Mõned näited analüüsi võimalikest vormidest

2.2 Keskkonnad

AVALIK RUUM (LINN)

VÕIM, NKVD RUUMID

PRIVAATNE ÜHISRUUM (ELUKOHAD)