Education on Screen

väiksemad projektid

Õppematerjalid​ on koostatud Eesti Filmi Instituudi toetusel. 

Õppematerjal põhineb Kaur Koka mängufilmil „Põrgu Jaan“ ja aitab mõista seoseid filmi ajaloolise konteksti ja religiooni, maagia ja teaduse vahel.

Õpematerjali eesmärk on analüüsida, kuidas vahendatakse filmis kasutatud sümboolika kaudu totalitaarse süsteemi toimimismehhanisme.

Õppematerjal tutvustab animatsiooni “Koerkorter” ja Andres Ehini luulet, keskendudes sürrealismi abil repressiivsete süsteemide absurdsuse kujutamisele.