Hetkel käsil

2019

23-24. aprill

Töötuba Tartu Ülikooli Pedagogicumi õpetajate seminaril

veebruar-juuni

Õpikeskkonna Identiteet ekraanil III õppeteema väljatöötamine

veebruar

Kirjandus ekraanil digikursuse tutvustamine ja töötuba Eesti Rahva Muuseumis.

TEGEVUSlugu

2018

veebruar

Õpetajate koolitused Tartus ja Tallinnas, kus tutvustatakse Moonika Siimetsa ekraniseeringut „Seltsimees laps“ ning uut ajaloohariduslikku õppematerjali.

aprill-oktoober

Õppematerjali projekt „Ajalugu ekraanil“ osaleb Tartu Ülikooli Pedagogicumi start-up kiirendi programmis Õpiveski.

august

Haridus Ekraanil projektide tutvustamine Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate baaskoolitusel “Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes – eesmärgist refleksioonini”.
september

Osalemine hariduse festivalil “Dare to Learn” Helsingis, kus tutvustasime oma projekte ja näitasime, kuidas lugeda ja kirjutada tekste digiajastul.

oktoober

Ajalugu ekraanil õpikeskkonna avamine, mille keskmes on Leelo Tungla romaanid ja nende ekraniseering “Seltsimees laps” ning mis uurib, kuidas kunstiteosed minevikku vahendavad.

november

Digitaalse õppematerjali „Põrgu Jaani maailm“ avaldamine, mis käsitleb ajalugu, identiteeti ja kultuuri Kaur Koka mängufilmi põhjal.

2017

veebruar

Kirjandus Ekraanil platvormi avamine, mille keskmes on Andrus Kivirähki romaani “Rehepapp” ekraniseering “November” ja mis keskendub kirjanduse ja filmi vahelisele suhtele kultuuris.

märts

Kirjandus ekraanil platvormi katsetamine Tartu koolides (Hugo Treffneri Gümnaasium ja Miina Härma Gümnaasium).

aprill

Kirjandus ekraanil platvormi katsetamine Narvas (Narva Soldino Gümnaasium).

mai

MTÜ Kirjandus Ekraanil asutamine.

september-detsember

Integratsiooniprojekt „Mina mäletan“, mille käigus viidi läbi gümnasistidele mõeldud valikkursus „Kunstitekst ajaloomälu vahendajana“ (Tallinna Juudi Kool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna 32. Keskkool).

november

Töötoa läbiviimine õpetajatele TÜ Pedagogicumi seminaril”Nüüdisaegsed lähenemised õppimisele ja õpetamisele”.

2016

detsember

Õpetajatele mõeldud koolitused „Kirjandus ja film“ Tallinnas ja Tartus. Koolitus on suunatud Rainer Sarneti filmi „November“ analüüsile ning tutvustab transmeedia uurimisrühma uut õppeplatvormi ekraniseeringute käsitlemiseks.

2015

september

Tartu Ülikooli semiootika osakonnas alustab tegevust transmeedia uurimisrühm.