Education on Screen

PÕRGU JAANI MAAILM

ÕPPEMATERJAL
Ajalugu, kultuur ja identiteet Kaur Koka mängufilmis „Põrgu Jaan“

“Põrgu Jaan” on müsteerium, mis on inspireeritud Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest. Kaur Koka filmi näidati esimest korda 2018. aasta sügisel.  Õppematerjalid aitavad mõista seoseid filmi ajaloolise konteksti ja religiooni, maagia ja teaduse vahel.

cloves-37739_640

I. Ajalugu

Minevik jõuab meieni lugude vahendusel. Nende lugude jutustamiseks kasutatakse kultuuris erinevaid vahendeid: sõnu, pilte, helisid. Nii moodustub ka meie ettekujutus möödunud aegadest nende erinevate informatsiooniliikide mõjul, mis meie teadvuses tervikuks põimuvad.

Ülesanne

Mitte keegi meist ei ole elanud 18. sajandil, kuid ometi suudame me ette kujutada, kuidas inimesed sellisel ajal elasid. Millised allikad mõjutavad meie minevikupilti? Proovi tuletada meelde filme, maale ja näitusi, mis annavad meile teada, kuidas 18. sajandil igapäevaelu  käis ja mis sellel ajal toimus. Leia pildid, koosta nendest kollaaž ja näita teistele õpilastele. Mõningad inspiratsiooni allikad leiad järgnevast loetelust.

 1. Milliseid erinevaid allikaid kasutasite? Kui palju lõite puhtalt oma ettekujutuse baasilt?
 2. Kas oli mingi allikas, mis teie ettekujutuses domineeris? Näiteks mõni film, mida te näinud olite?

 3. Kas lisaks visuaalile ergutas kuuldud lugu ka muid aistinguid – kuulsite helisid, tundsite lõhnu, tundmusi oma kehas?

Allikad

II. Usk

Olgugi et eestlaste seas on läbi ajaloo rahvausundid väga tähtsal kohal olnud, valitses Eestis alates 16. sajandist luteri usk. Kristlikud tõekspidamised ja arusaamad mõjutasid eesti kultuuri, kunsti ja igapäevaelu.

Piiblimotiivid filmis “Põrgu Jaan”:

 • Millised piiblimotiivid ilmuvad filmis? Miks  on nad teie arvates autori jaoks olulised?

Ülesanne

“Põrgu Jaani” filmis kasutatakse  piiblist pärit motiivi , kus 4 maailmalõpu ratsanikku tulevad maa peale ja põhjustavad 4 erinevat õnnetust.

 1. Vaadake, kuidas representeeritakse 4 ratsanikku ja mõtle, milliseid õnnetusi igaüks nendest tähistab.

 2. Mida võib sümboliseerida viies ratsanik “Põrgu Jaani” filmis? Miks ta ei näe välja nagu teised ratsanikud

 3. Lugege ratsanike kirjeldust piiblist. Millised on iga ratsaniku täiendid? Kas neid tunnuseid on näha ka üleval olevatel piltidel?

1 Ja ma nägin, kui Tall avas esimese seitsmest pitserist ja ma kuulsin üht neljast olevusest otsekui kõuehäälega hüüdvat: „Tule!”
2 Ma nägin: ennäe, valge hobune, ning selle seljas istujal oli käes amb ning talle anti pärg ja ta läks välja võitjana võitmiseks.
3 Kui ta avas teise pitseri, kuulsin ma teist olevust hüüdvat: „Tule!”
4 Ja tuli välja teine, tulipunane hobune, ning selle seljas istujale anti voli võtta ära rahu ilmamaa pealt, et inimesed üksteist tapaksid, ning talle anti suur mõõk.
5 Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud,
6 ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee kahju!”
7 Kui ta avas neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olevuse häält hüüdvat: „Tule!”
8 Ja ma nägin, ennäe: tuhkur hobune, ja selle seljas istuja nimi oli Surm, ja temaga tuli kaasa Surmavald ning neile anti meelevald veerandi üle ilmamaast – tappa mõõga ja nälja ja surmaga ning ilmamaa loomade läbi.

(Johannese ilmutus 6:6)

III. Maagia

„Põrgu Jaani” maailmas on kristlus tugevasti põimunud rahvausuga. Külaelanikud mõtestavad kristlikke ideid: näiteks usuvad nad, et tuli võib puhastada pattudest.

Maagilised rituaalid “Põrgu Jaanis”

 • Kes on paljaspäine naine? Mis on teema roll külas?
 • Kas nendes rituaalides võib märgata ka kristlikke mõjutusi?

 • Millised rahvausundid olid populaarsed 18. sajandi Eestis? Rohkem infot leiate siit: folklore.ee ja Estonica.

Ülesanne

 • Igal kultuuril on oma nõiad, ravitsejad ja külatargad. Vaadake, kuidas näevad šamaanid välja mujal maailmas. Milliseid sarnasusi nende vahel näete? Kas paljaspäine naine “Põrgu Jaanist” on nendega sarnane?

 • Kiriku-  ja rahvakultuuris on väga erinevad arusaamad maagiast. Miks see nii on? 

IV. Teadus

Tänapäeva vaatepunktist võib tunduda, et 18. sajandil ei erinenud teadus maagiast kuigi palju. Näiteks paljud haritlased tegelesid astroloogia ja alkeemiaga. Samal ajal kasutasid nad meetodeid, mis on käibel ka täna.

Meditsiin “Põrgu Jaanis”:

 • Milliseid tööriistu ja meetodeid Jaan kasutab? Kas neid kasutatakse ka tänapäeval?
 • Mida pidi 18. sajandi arst mõistma ja teadma?

 • Milliseid tööriistu ja meetodeid oleks võinud kasutada, et Albertit ravida? Rohkem 18. sajandi meditsiiniriistadest leiab siit.

Ülesanne

Tallinna Raeapteek on apteek Tallinnas Raekoja platsil, mis tegutseb alates 15. sajandi algusest. See on üks vanimaid püsivalt tegutsenud apteeke Euroopas ja ühtlasi Tallinna vanim ettevõte.

 1. Vaadake millised ravimid ja rohud olid müügil Raeapteegis. Mis te arvate sellest, kuidas neid kasutati ja milliseid haigusi nende abil raviti?

 2. Kas prooviksite ise midagi nende hulgast?

 3. Milliseid ravimeid kasutatakse tänapäeval, et samu haigusi ravida?

V. Identiteet

“Põrgu Jaan” on film Eesti kultuurist ning ajaloost, seega võib öelda, et see võtab osa rahvusliku identiteedi loomisest. Miks on oluline Põhjasõjast täna rääkida? Kuidas on üldse võimalik öelda midagi uut selle kohta?

“Põrgu Jaani” plakat:

 • Milliseid oletusi võiks plakati põhjal teha keegi, kes filmi ennast veel näinud ei ole?

Ülesanne

Mängufilmile “Põrgu Jaan” andis hoo sisse Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul korraldatud filmikonkurss, kus see osutus üheks kuuest võidutööst, mis kokku valiti välja 165 kandidaadi seast.

Tutvuge informatsiooniga filmikonkursi ja seal välja valitud võidufilmide kohta. Kuidas iseloomustavad konkursi filmikategooriate valik ning võidufilmid seda, mida Eesti Riik oma kuvandis oluliseks peab? Millised aspektid eesti kultuuris selle valiku põhjal esile tõusevad?

Filmimaterjalid: Homeless Bob Production

Õppematerjali loojad: Alexandr Fadejev ja Alexandra Milyakina

Disain: Alexandra Milyakina

Õppematerjali sisu: Tartu Ülikooli transmeedia uurimisrühm koosseisus: Alexandr Fadejev, Alexandra Milyakina, Maarja Ojamaa, Tatjana Pilipoveca, Merit Rickberg ja Peeter Torop