Education on Screen

Meie lugu

Transmeedia uurimisrühm tegutseb Tartu Ülikooli semiootika osakonna juures ning kuulub kultuurisemiootika rahvusprofessuuri raamistikku. Rühma tegevus sai alguse teadusprojektist “Kultuur kui haridus: transmeedialisus ja digitaalsus kultuurilises autokommunikatsioonis”. Meie laiem eesmärk on arendada Tartu kultuurisemiootika traditsioonist lähtuvat metoodikat, mis aitab mõtestada kaasaegse kultuuri kompleksseid vahendusprotsesse erinevates meediumites ja diskursustes. Teeme seda eeskätt eesti kultuuri materjalil ja eesti kultuuri jaoks oluliste probleemide analüüsiks, kuid uurimistöö tulemusi peame üldistusvõimeliseks ka kultuuridevahelises perspektiivis.

Lisaks teadustööle tegeleme selle tulemuste rakendamisega haridusvaldkonnas. Transmeedia uurimisrühma praktilisi haridusprojekte teostab MTÜ KIRJANDUS EKRAANIL. Pakume digitaalseid ning rist- ja transmeedialisi lahendusi õppematerjalide loomisel ning samuti viime läbi eesti- ja venekeelsete koolide õpetajate täiendkoolitusi. Seni on vabalt kättesaadavad veebipõhised õpikeskkonnad Kirjandus Ekraanil, Ajalugu Ekraanil, Identiteet Ekraanil, Loodus Ekraanil, Eesti kinoklassika. 

UUrimisrühm

Peeter Torop​

TÜ KULTUURISEMIOOTIKA PROFESSOR​

Tema peamised uurimishuvid on seotud kultuurisemiootika ajaloo, teooria ja rakendustega, tõlkesemiootikaga, eriti seoses intersemiootilise tõlkimisega, transmeedialise ja kronotoobilise kultuurianalüüsiga, kultuuripärandi (digitaalse) vahendamise transdistsiplinaarsete probleemidega, kultuurilise autokommunikatsiooni mõtestamisega.

Maarja Ojamaa

TÜ KAASPROFESSOR

Tema peamised uurimishuvid on kultuuripärandi transmeedialine vahendamine ning digitaalsete kultuuriandmebaaside metaandmete struktuurid ja kasutuspraktikad.

Alexandra Milyakina

TÜ SEMIOOTIKA teadur

Ta tunneb suurt huvi nii hariduse, disaini kui kirjanduse vastu. Lisaks semiootikale on ta õppinud ka ajakirjandust ja filoloogiat. Alexandra töötas viis aastat Edutainme veebikeskkonna toimetajana, kus uuris haridusinnovatsiooni ning osales digitaalse õppevara loomises. 

Aleksandr Fadeev​

TÜ semiootika doktorant

Tema peamised huvivaldkonnad teaduses on haridus ning digitaalne õppetöö. Oma uurimistöös lähtub ta Lev Võgotski õppimisalastest teooriatest. Aleksander on löönud kaasa erinevate haridusprojektide läbiviimises magistriõpingutest saati.

Tatjana Menise

TÜ semiootika DOKTOR

Teadustöös uurib ta klassikaliste Euroopa muinasjuttude kirjanduslikke ümberjutustusi kaasaegses kultuuris, mis on kirjapandud amatööride poolt. Kõige enam huvitab teda, kuidas toimub dialoog kunstiteksti ja selle eripalgelise auditooriumi vahel.

Merit Rickberg​

TÜ semiootika doktorant

Tema doktoriõpingud semiootika osakonnas on pühendatud kaasaegse ajaloohariduse väljakutsete uurimisele. Eelkõige huvitavad teda haridusinnovatsiooni projektid, mis tegelevad vastuoluliste mälukogukondade, ühiskondliku sidususe ning kultuurikonfliktide teemadega.

PUBLIKATSIOONID

 • Fadeev, A., Milyakina, A., (2021) Multisensory learning environments. Research project Education on Screen. IMPEC 2020: Interactions Multimodales Par ECran – Les sensorialités. SHS Web of Conferences.
 • Maarja Ojamaa, Peeter Torop, Aleksandr Fadeev, Alexandra Milyakina, Merit Rickberg (2021) Digitaalne lugemine ja humanitaarharidus. Keel ja Kirjandus, 8-9, 737−754.
 • Ojamaa, Maarja; Torop, Peeter (2020). Kultuuripärand ja digitaalne lugemine: raamatu ja platvormi vahel. Methis Studia humaniora Estonica, 21 (26), 51−68.
 • Milyakina, Alexandra; Ojamaa, Maarja; Pilipovec, Tatjana; Rickberg, Merit (2020) Literature on Screen: Teaching Adaptations with a Multimodal Course. Media Practice and Education, 21 (3), 229−239.
 • Fadeev, Aleksandr (2020) Acquisition of artistic literacy in multimodal learning via intersemiotic translation. Punctum 06, 133–159.
 • Torop, Peeter; Ojamaa, Maarja; Fadeev, Aleksandr Fadeev; Milyakina, Alexandra; Pilipovec, Tatjana; Rickberg, Merit (2019) Culture as education: transmediality and digitality in cultural autocommunication. Sign Systems Studies 47 (1/2), 152−176.
 • Fadeev, A., (2019) Vygotsky’s theory of mediation in digital learning environment: Actuality and practice. Punctum 5, 24–44. 
 • Ojamaa, Maarja; Milyakina, Alexandra (2019) Teaching cultural literacies with films: Using the online platform Education on Screen in secondary school classrooms. Film Education Journal, 2 (2), 118−133. 
 • Milyakina, Alexandra (2018) Rethinking digital education in the digital age. Sign Systems Studies 46(4): 569-589.
 • Rickberg, Merit (2017) Kahest vastandlikust tendentsist ajaloohariduses. Acta Semiotica Estica, 14, 46−68.

Meist meedias

 • Hortus Semioticus. Karmen-Eliise Kiidron. Kuidas Õppida Filmi Vaadates Mesilaste Hingeelu Kohta? (31.08.23).
 • Tartu Ülikooli Vilistaste ajaveeb. Alexandra Milyakina: Kritseldustest vihikuserval võib saada elukutse. (01.10.2020)
 • Müürileht. Piret Karro. Uurimisteemade mesilastaru semiootika osakonnas (08.09.2018).
 • ERR Novaator. Merit Rickberg. Seltsimees laps hakkab sügisest kooliõpilastele ajalugu õpetama (24.05.2018)
 • UTTV. Haridus Ekraanil – Tartu Ülikooli demopäev 2018. (18.05.2018)
 • Õpetajate Leht. Sirje Pärismaa. Haridus ekraanil (09.03.2018)
 • UT.ee. Semiootika osakonna teadusprojektid.
 • Tartu Haridusfesival. Ajalugu ekraanil. (24.10.18)
 • UT Blog. Alexandra Milyakina, Merit Rickberg. Gamification of History: Explaining Soviet Culture Through Digital Formats (17.10.2018)
 • Edutainme. Александра Милякина. «Образование должно отражать многообразие языков культуры» (27.11.2018)

KONTAKTInFO

MTÜ KIRJANDUS EKRAANIL

reg. nr: 80418423

aadress: Mäe 12-2a, Tartu
telefon: +372 55640957
e-post: haridusekraanil@gmail.com

a/a EE751700017004449375 (Luminor Pank)