Education on Screen

MEEMEISTRITE LINN

Filmiõppematerjal põhikoolile

Koostaja: Karmen-Eliise Kiidron
Kontakt: Mikk Rand mikk@filmi.ee
Koostatud Eesti Filmi Instituudi toetusel 2023. aastal

Sissejuhatus

“Meemeistrite linn” on Heino Parsi 1983. aasta nukufilm, mis kirjeldab mesilaste igapäevaelu – kuidas toimib nende eluring, kuidas saab õietolmust mesi ning milliseid konflikte võib mesitarus ette tulla. 

Õppematerjalide eesmärk on õppida mesilaste elu kohta ning teadvustada, millist rolli mängivad erinevad tolmeldajad ökosüsteemi toimimises. Õpilased saavad teada, millist funktsiooni täidavad mesilased ökosüsteemis ning mida saavad inimesed omalt poolt teha, et mesilaste elukeskkonda parandada.  Õppematerjalid on suunatud III kooliastmele ehk 7.-9. klassile, õppematerjale koostades on kasutatud 8. klassile mõeldud bioloogiaõpikut.

meemeistrid cover

EELHÄÄLESTUS

Enne filmi “Meemeistrite linn” vaatamist tuleta meelde, mida tead mesilaste elulaadi kohta – kuidas jaotuvad nende rollid mesitarus, millest mesilased toituvad, millist rolli kannab mesilaste tegevus ökosüsteemis. Lisaks loe läbi filmi sünopsis ning tee tutvust õppimise faasis planeeritavate tegevustega.

Nukufilm “Meemeistrite linn” (1983)

 • Režissöör, stsenarist: Heino Pars
 • Operaator: Arvo Nuut
 • Kunstnik: Halja Klaar
 • Animaator: Margus Bamberg, Tõnis Sahkai, Andres Vaik, Rao Heidmets, Aarne Ahi
 • Helilooja: Tõnu Naissoo
 • Monteerija: Irja Müür
 • Toimetaja: Olev Remsu
 • Direktor: Gunnar Vilms
 • Tootja: Tallinnfilm

Sünopsis

Usinad mesilased elavad oma imepärases maailmas töökat ja harmoonilist elu. Vaataja ees on mesilaste kõik elutsüklid. Ühe mesilasepõnni vastupunnimine kindlakskujunenud elurütmile teeb vaadeldava taruelu põnevamaks. Saab teada, mida mesilased söövad, kuidas nad järglasi hooldavad, palju õienektarit oma elu jooksul korjata jõuavad, milline on elukorraldus mesitarus ja kuidas nad oma ühist kodu vaenlaste eest kaitsevad. Väikeste meemeistrite töökus, vaprus ja ennastohverdavus on imetlusväärne. (EFI)

1. Filmi vaatamiseks ettevalmistav arutelu

Enne filmi vaatamist tuleta meelde mõiste “ökosüsteem” ning arutle klassikaaslastega, miks putukaid kaitsma peaks.

Mis on ökosüsteem?

Ökosüsteem on “isereguleeruv tervik, mis koosneb looduse elusosast (kooslusest) ja eluta osast”. Suurim ökosüsteem on biosfäär ehk “maa osa, mida asustavad elusorganismid”. (Relve jt, 2017; ptk 9.1)

Miks peaks putukaid kaitsma?

Kuna ökosüsteemi moodustavad organismid on üksteisega seotud toiduahelate kaudu, sõltub iga liigi olemasolu ja arvukus teistest liikidest (Relve jt, 2017; ptk 9.1). Seetõttu on oluline, et ökosüsteemis säiliks tasakaal, et iga kooslus oleks elujõuline ning suudaks oma funktsiooni täita. Kui kaob putukatele eluks vajalik taimekooslus, kaovad ka putukate populatsioonid, mis omakorda ähvardavad teiste elusosade kooslusi. Samuti mõjutab elusosade kooslust see, kui ökosüsteemi muld-, õhk- või vesikeskkond on häiritud. Putukaid on tarvis kaitsta, et ökosüsteemi toimimine oleks tasakaalus.

Mõtle korra sellele, kust pärinevad sinu teadmised mesilastest? 

Oled sa näinud päris mesitaru? Kas oled mesilaselt nõelata saanud (kuidas see sinu suhtumist mesilastesse kujundas)? Kuidas sa mesilast ette kujutaksid, kui peaksid ise mesilastest filmi tegema? Kirjelda, kuidas mett tehakse? 

Vaata galeriid mesilastest, kes on pärit erinevatest multi- ja nukufilmidest. 

Mõtle ja vasta:

 • Milliseid erinevusi nende mesilaste juures märkad?
 • Milliseid sarnasusi nende mesilaste juures märkad?
 • Mida nende tegelaste puhul rõhutatud on (silmad, juuksed, nina, suu, nägu, riided)?
 • Kas mesilasi on üritatud ka rohkem inimese moodi kujutada? Miks?

2. “Meemeistrite linna” vaatamine

Filmi kestus on 20 minutit. Filmi vaatamise ajal võid soovi korral teha nähtu kohta märkmeid – näiteks kirjutada üles uut infot või panna kirja mõtteid, mis pähe tulevad.

3. Mesilased ja nende seos teiste liikidega

(tunnitöö peale filmi vaatamist)

Alltoodud märksõnu ja teemasid silmas pidades pane vihikusse kirja, mida filmi vaatamise ajal õppisid. Kas said teada midagi uut või aitas nähtu juba õpitut meelde tuletada? Neid  teadmisi läheb sul hiljem kodutööd tehes tarvis. 

Märksõnad/teemad:

 • Mesilaste elukaar
 • Mesitaru ülesehitus
 • Kuidas mesilased mett teevad?
 • Mesilaste rollid/ülesanded:
  • amm
  • emamesilane
  •  töömesilane
  • koristajamesilane

Pikemaks aruteluks:

 • Kuidas erineb nukufilm loodusdokumentaalist? Milliseid aspekte tähele panid?
 • Kuidas sarnaneb nukufilm loodusdokumentaaliga? Milliseid aspekte tähele panid?
 • Kuidas erineb armsast joonisfilmist groteskne (veider, kummaline) nukufilm? Milliseid tundeid tegelaste välimus sinust tekitab?
 • Kas panid tähele, mis häält mesilased tegid (kas oskad ka nimetada muusikainstrumente, mille abil võiks mesilase häält/põrinat teha)?