Education on Screen

KODUTÖÖ

Mesilased ja inimesed

(kodune töö pärast filmi vaatamist)

Nüüd saad ka ise looduskeskkonna tutvustamiseks kunstniku rolli proovida. Koosta õpetaja poolt antud teemal oma rühmaga plakat Figma keskkonnas. Plakatit koostades järgi põhimõtet “vähem on parem”. Jälgi, et saaksid oma grupiga plakatit klassikaaslastele esitledes ja tutvustades hakkama 5 minutiga. Samal teemal koostavad plakateid mitu gruppi, et tekiks võrdlusmoment ning võimalus analüüsida, kuidas erinevad rühmad infot kogunud on – kas info kordub või leiti ka midagi erinevat?

Sul on kasutamiseks ette antud paar erinevat allikat, kuid soovituslik on allikaid juurde otsida. Plakati koostamisel pole vaja liialt keskenduda selle disainile, vaid info selgele vahendamisele. Plakatil võiks olla umbes 5 infokildu/mõtet/fakti, mida oma teema kohta kogusite. Plakati koostamine rühmas ei tohiks võtta üle tunni. Järgmises ainetunnis tuleb plakatit esitleda, mille järgselt saad ka oma rühmas ja hiljem kogu klassiga uuritud teemadel reflekteerida.

Teemad:

  • Mesilaste roll ökosüsteemis;
  • Mesilased kui tolmeldajad;
  • Mis juhtuks, kui mesilased välja sureks?
  • Mida saaksid inimesed teha, et mesilaste populatsioone suurendada?
  • Kuidas hoida elurikkust?