Education on Screen

KAPTEN VOLKONOGOVI PÕGENEMINE

Õppematerjal gümnaasiumidele​

Koostaja: Ulla Juske
Kontakt: Mikk Rand mikk@filmi.ee
Koostatud Eesti Filmi Instituudi toetusel 2022. aastal

I SISSEJUHATUS

Haridusprogrammi eesmärk on analüüsida, kuidas vahendatakse filmis kasutatud sümboolika kaudu totalitaarse süsteemi toimimismehhanisme. Õpilased arutlevad küsimuste üle, kuidas toimib totalitaarne süsteem? Kui suur osa selle toimimisel on üksikisikul, kui suur süsteemil? Kas inimsusevastaste kuritegude läbiviijale on võimalik andestada? 

Materjal koosneb kolmest osast: 

 1. Sissejuhatus – sissejuhatavate tekstide lugemine. Tekstidega seotud küsimustele vastamine.
 2. Filmi analüüs plakati vormis – kujundlikud vahendid totalitaarse süsteemi toimimise vahendamisel
 3. Refleksioon – lühiessee filmis käsitletud teemadel.

1.1 Olen nõus! Ei ole nõus! (pooluste ülesanne)

Pooluste ülesanne on vahend erinevate uskumuste, hoiakute ja väärtustega tegelemiseks. Ülesande eesmärk on teemasse sisse elada. 

Küsimustele vastates tuginevad õpilased eelnevatele teadmistele, väljakujunenud hoiakutele ja uskumustele. Ülesannet peaks klassiga esimest korda tegema enne teemat käsitlevate tekstide lugemist ja filmi vaatamist. Ülesannet võib korrata programmi lõpus, et reflekteerida õpitut ning arutleda, kas mõni arusaam või hoiak on muutunud. 

 1. Jagage klassiruum kaheks pooluseks: ühele poole kinnitage sedel sõnadega „Olen nõus!“ ja teise seina sedel „ Ei ole nõus!“.
 2. Koostage väide (vt allpool suunavaid küsimusi).
 3. Esitage väited ja paluge õpilastel vastuseks poolus valida.
 4. Pooluse otstes moodustage väikesed allgrupid, kus õpilased leiavad üheskoos argumente oma nõusoleku või mittenõustumise toetamiseks.
 5. Poolused esitavad oma argumente vaheldumisi.
 6. Paluge õpilastel poolused vahetada ja kogeda ennast vastasseisukohal olevana.

Küsimused

 • Kas on kuritegusid, mida ei saa andestada?
 • Kas inimsusevastased- ja sõjakuriteod aeguvad?
 • Kas kodanik peaks kandma vastutust oma riigi režiimi kuritegude eest?
 • Kas sina andestaksid inimsusevastase või sõjakuriteo toime pannud inimesele?

1.2 Seminar

(sissejuhatavate tekstide iseseisev lugemine ja gruppides küsimustele vastamine)

Seminari eesmärk on tekstide põhjal enne filmi vaatamist analüüsida, kuidas Suure terrori aegne Nõukogude võim ennast ühiskonnas kehtestas.

Koduse tööna loevad õpilased läbi tekstid, mis käsitlevad Suure terrori aegseid massirepressioone.  Ühelt poolt võimu seisukohast ja teiselt poolt elanike silmade läbi. 45-minutilise tunni puhul loevad õpilased kaks teksti (“Massirepressioonide lained NSV Liidus. Suur terror ja „vaenlaste” määratlemine” ja “Võimust hüpnotiseeritud”), topelt tunni puhul loevad õpilased 4 teksti. 

Klassis peetakse õpilastega seminar, kus tekstide üle arutatakse algul rühmatööna, siis terve klassiga etteantud küsimuste abil. 

 • Õpilased jagatakse 4-5 liikmelisteks rühmadeks. 
 • Iga rühm saab 4 küsimust, mille vastuseid nad 15 minuti jooksul ühiselt arutavad. 
 • Seejärel vastab rühma esindaja küsimustele klassi ees, teised rühmakaaslased ja ülejäänud õpilased täiendavad.

Tekstid lügemiseks​

1.3 Sümbolite ja kunstiliste kujundite kasutus ja tõlgendamine

Õpilased vaatavad saate “Kultuuristuudio. Arutelu” klippi (kuni 10:42 kohustuslik, võib vaadata ka terve saate), kus semiootik Daniele Monticelli ja kunstnik Ene-Liis Semper selgitavad, mis on sümbol ja kunstiline kujund ning kuidas neid ühiskonnas ja kunstis kasutatakse. Kuigi kujund on üldisem ja sümbol kitsama tähendusega mõiste, siis antud ülesande kontekstis võib neist mõelda kui ühest ja samast nähtusest.

Ülesande eesmärk on häälestada õpilasi märkama filmis sümboleid, mida nad järgmises ülesandes analüüsima hakkavad.

Daniele Monticelli: Zorrol ei ole ilmselt enam väga lootust | Kultuuristuudio | ERR