Education on Screen

III LÄHIVAATLUS

Filmi lähivaatluse eesmärk on tuvastada animatsiooni erinevad tasandid ning nende funktsioon loo jutustamisel.

Klass jagatakse umbes 4-liikmelisteks gruppideks ning iga grupp saab analüüsimiseks ühe animafilmis kujutatud keskkonna: kodu, öö ja džungel, meri (vesi), tühermaa, suurlinn, kõrb. Lähivaatluse tulemused esitatakse kaaslastele kollaažina. Selle eesmärk on õppida, kuidas vahendada analüüsi visuaalselt selliselt, et see oleks samaaegselt nii informatiivne kui ka esteetiliselt huvitav. Milliseid tehnikaid ja meetodeid kasutatakse, on õpilaste oma valik (mõned võimalikud valikud leiate allpool).

3.1 Võimalikud analüüsitasandid ja suunavad küsimused:

  1. Keskkonna visuaalne kirjeldus. Mida näeme ja kuidas seda on kujutatud?
  2. Heli. Kirjelda, milline on heli. Millise tunde see tekitab? Kas see muutub, kui jah, siis miks? Mida see annab?
  3. Kultuurilised tähendused. Milliseid märke kultuuriajaloost märkad, mida need tähistavad? Mida annab nende kasutamine narratiivi jaoks? Siin on soovitatav kasutada lisamaterjale ja internetti.
  4. Metamorfoosid. Milliseid moondumisi märkad, mis muutub milleks?
  5. Peategelase sisemaailm. Mida tunneb animatsiooni peategelane, kui selles keskkonnas on? Milliseid katsumusi keskkond talle pakub? Millist eluetappi see võiks sümboliseerida?

Klassiga koos arutamiseks

Kuidas ja milliste meetodite abil on erinevad keskkonnad omavahel seotud?

KODU

DŽUNGEL

VESI

TÜHERMAA

LINN

KÕRB

3.2 Näited kollaažidest