Education on Screen

II TUTVUMINE

2.1 Filmi vaatamine

Eesmärk: Saada sisend analüüsiks.

Kuluv aeg: 14 min

Vaata animatsiooni “Koerkorter”. 

  1. Pööra tähelepanu ja otsi näiteid, kuidas ilmnevad selles sürrealistlikud elemendid.

  2. Kuidas kasutatakse absurdi filmis “Koerkorter”, et rõhutada peategelase olukorda? Mõtiskle, kuidas filmi keskkond ja sündmused loovad absurdse atmosfääri.

2.2 Filmi tutvustus

Eesmärk: Aidata õpilastel mõista, kuidas film “Koerkorter” on loodud, et analüüsida filmi teemasid ja tehnikaid, sealhulgas sürrealismi ja hilisnõukogude ajastu konteksti.

Kuluv aeg: 15 min

Kuula lähemalt kolhooside töö- ja elutingimustest (siit). See kestab 4 min.