Education on Screen

III ARUTELU JA KODUTÖÖ

3.1 Arutelu

Eesmärk: Arendada õpilaste oskust mõista ja analüüsida visuaalset narratiivi ning filmikunsti elemente; arendada võimet leida seoseid filmi ja reaalse elu vahel ning väljendada oma mõtteid ja tõlgendusi. Julgustada õpilasi esitama küsimusi ja arutlema filmi teemade, sümbolite ja metafooride üle. 

Kuluv aeg: 30 min

Tööleht

Täida tööleht ja kanna vastused sõnapilve. 

Arutlege klassiga kõige populaarsemate märksõnade üle.

Abistavad küsimused aruteluks:

 • Millised korduvusi animatsioonis täheldasid ja mida need võiksid sümboliseerida?
 • Kuidas on kujutatud peategelase püüdlusi säilitada stabiilsust?
 • Milliseid viiteid leidub Nõukogude Liidu ajastule ja kuidas need aitavad animatsiooni paremini mõista?
 • Millised tegurid põhjustavad peategelases üksildustunde?
 • Kuidas peategelane minevikku elustab ja miks on see tema jaoks oluline?
 • Kuidas hübriidolendid ja nende kohalolek aitavad kaasa animatsiooni sürreaalsele tundele?
 • Kuidas erineb inimeste omavaheline suhe inimeste ja hübriidolendite vahelistest suhetest ning kuidas see võib mõjutada animatsiooni üldist sõnumit?
 • Kuidas on kujutatud Nõukogude äärelinna ja kuidas see peegeldab Nõukogude Liidu ajaloolisi reaalsusi?
 • Kuidas kasutatakse absurdseid elemente, et kritiseerida sotsialistlikku elulaadi?
 • Kas absurd toimib antud animatsioonis asjakohase kriitika vahendina?

3.2 Kodutöö

Märgata filmi "Koerkorter" ja reaalelu vahelisi seoseid.

Ülesanne: Märka oma ümbruses esinevaid mineviku mälukandjaid, olgu need esemed, hooned või muud sümbolid, mis kannavad ajalugu ja nostalgiat.

  1. Leia animatsiooni ja päriselu sarnaseid elemente. Postita need sotsiaalmeediasse, kasutades [hastagi] #koerkorter. 
  2. Vaata, mida teised on postitanud ja analüüsi kirjalikult paari lausega nende tähelepanekuid.