Education on Screen

IV TUND:
Kuidas Jussikese maailm kõlama panna?

4.1. Filmi vaatamine

Eesmärk: pöörata erilist tähelepanu helidele

Kuluv aeg: 10 minutit

Õpetaja jagab lastele kätte teises tunnis kasutusel olnud töölehed ja palub neil märkida, kes filmis räägivad (teine tulp  „Rääkis filmis“).

4.2 Arutlus klassis

Eesmärk: filmi helitausta ja tundeskaala määratlemine

Kuluv aeg: 5-7 minutit

Õpetajaga koos vaatavad lapsed üle töölehel saadud tegelaste arvud. Millised olid tegelased, kes rääkisid? Kes olid veel tegelased, aga ei rääkinud? Millised helid veel kõlasid (muusika, mootoripõrin, linnulaul jne). Kuidas need võisid olla tehtud? Mida Jussike võis tunda erinevatel hetkedel (hirm, rõõm, kurbus, häbi jmt)?

4.3 Filmi helindamine

Eesmärk: lugeda sisse Jussikese-filmi helitaust

Kuluv aeg: 30 minutit

  1. Õpilased jagavad rühmades dialoogi ja taustahelide osad ära, harjutavad individuaalselt ja paaristööna oma osasid. Õpetaja juhendab ilmekat lugemist.
  2.  Õpilased loevad filmi sisse. Helindamisel on abiks programm Audacity.

NB! Enne järgmist tundi lisab õpetaja (ja/või tema abilised) monteeritud filmile heli.