Education on Screen

II TUND:
Kes tegutsevad raamatus ja filmis?

2.1 Filmi tegelased

Eesmärk: tuvastada filmis tegutsevad ja kõnelevad tegelased

Aeg: 15 minutit

Õpetaja jagab igale õpilasele töölehe, kuhu tuleb ristiga märkida tegelased (st täita esimene tulp „Oli filmis“). Seejärel vaadatakse veelkord tähelepanelikult filmi ja samal ajal täidetakse töölehte. Tööd kontrollitakse ühiselt üle, arutletakse tekkinud erinevuste üle ja vajadusel otsitakse tõestusmaterjali filmist. Täidetud töölehte vaata siit.

NB! Töölehed tuleb alles hoida, neid läheb vaja ka IV tunnis!

2.2 Rühmade moodustamine ning filmiks vajalike tegelaste ja taustade valmistamine

Eesmärk: valmistada tegelased jm materjal, mille abil teha oma klassi Jussikese-film

Aeg: 30 minutit

Õpetaja moodustab klassi õpilastest kuni 9 rühma, kelle vahel stseenid ära jagab. Õpetaja materjalid leiab siit

Iga rühm saab oma materjalid. Õpetaja juhendab ja vaatab, et kõik vajalikud osalised stseenide pildistamiseks oleks olemas. 

Tegelased luuakse lamenukk tehnikas. Õpilased joonistavad nad horisontaalselt asetatud A4 paberile (et nukkude suurused oleksid enam-vähem sarnased). Eraldi joonistatakse keha tüvi ja liikuvad kehaosad – nt lindude puhul tiivad eraldi, inimeste puhul käed ja jalad eraldi. Hiljem, kui läheb nukkude pildistamiseks, saab niimoodi nukkude kehaasendit kiirelt muuta. Kui kõik kehaosad on valmis joonistatud, lõikavad lapsed need välja ning värvivad sobivate vahenditega. Jussikese tegelase saab välja trükkida, et ta kõikides stseenides äratuntavalt sarnane oleks.